Capital structure

Na 31.12.2019
1. Barbara Piątkowska Liczba akcji - 7 000 000,00 Wartość akcji - 0,01 Wartość kapitału - 70 000,00
2. Mariusz Psuj Liczba akcji - 3 000 000,00 Wartość akcji - 0,01 Wartość kapitału - 30 000,00

RAZEM: Liczba akcji - 10 000 000,00 Wartość kapitału - 100 000,00