Usługi

Usługi

Wykonujemy montaż, demontaż, modernizację instalacji, rurociagi z PE, PP, HDPE, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dokumentację projektową, szkolenia załogi.

Remonty instalacji przemysłowych za pomocą hydrodynamiki lub nowych technologii.

Chłodnie wentylatorowe, kominowe i mikrochłodnie

Chemia specjalna

Projektujemy, remontujemy, budujemy i modernizujemy chłodnie wentylatorowe oraz kominowe.

Nowe technologie / Regeneracja pakietów

Urządzenia myjące

Powtarzające się problemy związane z pogor- szeniem wymiany mediów spowodowanej spadkiem lub zanikiem drożności kanałów przepływowych wymienników, także rurocią- gów, przyczyniają się do spadku ich wydajności, a w wyniku tego konieczności odstawienia urządzeń i dużymi stratami finansowymi, itd.

Chemia

Chemia

Informujemy, że jesteśmy polskim producentem specjalistycznych preparatów chemicznych mających zastosowanie w przemyśle ciężkim oraz spożywczym. Działamy przede wszystkim w sektorze energetycznym, górniczym, hutniczym, spożywczym. Naszymi klientami są również wodociągi, oczyszczalnie ścieków oraz szereg firm ściśle związanych z przemysłem ciężkim.